LYMFATICKÁ DRENÁŽ

Lymfatická drenáž

Vaše celulita (správný odborný výraz oproti vžitému celulitida) a případná nadváha

jsou způsobeny špatným fungováním lymfatického systému. Ten v našem organismu představuje jakousi „čističku“. Odvádí z těla veškeré zplodiny metabolismu a odpadní látky.

Celulita není nic jiného než nafouklé tukové buňky, ve kterých se ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. Ty by měly být z těla zcela odvedeny. Důvod, proč se tak nestalo, spočívá v nedostatečné činnosti svalové pumpy, která pohání naši lymfatickou soustavu.

Pro lepší pochopení podstaty je velmi zajímavé srovnání lymfatického systému se systémem žilním, oběhovým:

Tak jako krevní oběhový systém, tak i lymfatický se větví od největších cév až po nejmenší vlásečnice. Specifikem lymfatických cest je jejich „jednosměrný provoz“. Ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy. Ty na své cestě procházejí lokálními lymfatickými uzlinami, v nichž dochází k dalšímu štěpení odpadu, a jsou svedeny do trupu, odkud jsou transportovány do filtračních orgánů těla – sleziny, jater a ledvin. Odtud jsou již definitivně rozložené odpadní látky vyloučeny z těla ven.

Tak jako krevní oběhový systém, tak i lymfatický se větví od největších cév až po nejmenší vlásečnice. Specifikem lymfatických cest je jejich „jednosměrný provoz“. Ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy. Ty na své cestě procházejí lokálními lymfatickými uzlinami, v nichž dochází k dalšímu štěpení odpadu, a jsou svedeny do trupu, odkud jsou transportovány do filtračních orgánů těla – sleziny, jater a ledvin. Odtud jsou již definitivně rozložené odpadní látky vyloučeny z těla ven.

Oba systémy fungují bezchybně jen tehdy, když má člověk dostatek pohybu!
Lymfatický je zcela (žilní pak při zpětném chodu odkysličené krve směrem k trupu) závislý na pumpovacím účinku svalů – tzv. svalové pumpě.

Cévy jsou vybaveny chlopněmi, jež plní úlohu „ventilu“, tj. propouští lymfu pouze ve směru k trupu, nikoli zpět. Nejdůležitější přitom je, že chlopně se otevírají pod vlivem tlaku, vytvářeného pohybem (smršťováním a napínáním) přilehlých svalů a při opakovaném pohybu vytlačují mízu vždy o chlopeň výš a výš.

Aby SVALOVÁ PUMPA řádně fungovala, potřebuje nejen pohyb svalů, ale i dostatečný protitlak. Ten zajišťuje podkožní vrstva, zvaná pojivová tkáň neboli vazivo.

Jestliže dříve trpěla na symptomy pomerančové kůže zhruba 1/3 ženské populace (zejména ve věku nad 30 let), dnes provádené studie vykazují ohromujících 80%, navíc čím dál tím mladších žen a dívek a dokonce i mužů.

Na vině je umělý přísun hormonů zvnějšku. Zejména ve formě antikoncepčních pilulek a hormonů v potravě (ve výkrmu jatečních zvířat se kvůli urychlení chovu stále více uplatňují „růstové hormony“).

Pokud je vazivo slabé, ochablé, svalová pumpa nemá patřičnou „protistěnu“ a nefunguje dostatečně!!!

Můžete se hýbat a sportovat sebevíc: odpadní látky nemohou být dostatečně odvedeny a vyloučeny…

Nejsou-li odpadní látky z těla vyloučeny, ukládají se v podkožních tukových buňkách a vedou tak ke vzniku celulity a tukových polštářků.

Obecně hovoříme o nefungujícím lymfatickém systému. Jediným možným řešením je POMOC ZVENČÍ = LYMFATICKÁ DRENÁŽ.

 

LYMFATICKÁ DRENÁŽ – DOBRODINÍ PRO VÁŠ ORGANISMUS

Pomocí speciálních lymfatických masáží dochází k pročištění a zprůchodnění lymfatického systému. Veškeré odpadní látky, zplodiny metabolismu, škodliviny a rozštěpené tukové buňky jsou z podkoží odvedeny lymfatickým systémem. Kůže se vyhladí, zpevní a zbaví celulity.

Kontaktujte nás

BODYLINESTUDIO UHERSKÝ BROD