Aktivace štěpení tuků

Aktivace štěpení tuků

 

Tukové buňky v podkoží tvoří samostatnou vrstvu, pro organismus velmi důležitou: chrání tělo před horkem a chladem, využívají se jako zásobárna vody a živin a v neposlední řadě mají i ochrannou funkci vůči orgánům a vnějším tlakům na organismus.

Za normálního stavu jsou tyto buňky velké asi jako hlavička špendlíku. Při celulitě však hravě nabývají až desetinásobku běžné velikosti. 

Štěpení tukových buněk:

1. nabobtnalé tukové buňky

 

2. štěpení tukových buňek

 

3. dochází k odstranění celulitidy

Abychom pochopili důvody „nabobtnání“ buněk a vznik celulity, musíme si vysvětlit některé fyziologické pochody, resp. látkovou přeměnu neboli metabolismus organismu.

Člověk, aby žil, potřebuje energii. Tu přijímá z “upotřebitelných“ složek potravy – živin (bílkoviny, tuky, uhlohydráty). Živiny jsou trávícím traktem (počínaje slinami při žvýkání, žaludečními šťávami a konče hormony a enzymy v tenkém střevě) postupně rozloženy v mikroskopické částečky a krví dopraveny tam, kde je zapotřebí energie: do svalů a všech orgánů, tedy i kůže. Zde se přes mezibuněčný prostor dostávají živiny a kyslík ke svému cíli – podkožním buňkám. Jsou to právě buňky, které plní nezastupitelnou funkci jakési „elektrárny“, výrobny energie organismu, v nich dochází ke spalování živin.

Živiny, které nebyly metabolicky plně využity a spáleny nebo jejichž přísun byl vzhledem k nadbytku stravy přebytečný, se při nedostatečně fungujícím lymfatickém systému (systém lidského organismu, zajišťující odvod zplodin metabolismu z těla) v podkoží ukládají.

Souhrnně hovoříme o tzv. depozitním tuku. Tyto buňky mají tendenci se zapouzdřovat a zvětšovat a vedou tak ke vzniku nepěkných tukových polštářků.

Řešení problému je nasnadě: tukové buňky, stejně jako veškeré odpadní látky, musí být odvedeny z těla ven.
Ne všechen odpad však může být lymfatickým systémem odveden. Některé tukové buňky dosahují již takových velikostí, že neprojdou mezibuněčným prostorem a stěnami cév. (V medicíně byly popsány dokonce buňky o velikosti fazolí.) Proto musí být nejprve rozmělněny.

Tukové buňky musí být spáleny a rozmělněny! Řešením je unikátní „baňková“ metoda SPM, pracující na bázi podtlaku.

Stimulace kůže speciální technikou s přesně korigovanou hodnotou podtlaku zvyšuje přísun krve do krevních vlásečnic. Více krve = více kyslíku. Více kyslíku = urychlení štěpných reakcí.

  1. Nabobtnalé a zapouzdřené tukové buňky v podkoží plné škodlivin a odpadních látek
  2. Štěpení tukových buněk pulzním vakuem. Nasátím kůže do speciálních baněk pomocí podtlaku dochází k jejich výraznému natažení, čímž se natáhne a ztenčí buněčná stěna a zlepší její průchodnost. Do buňky tak proniká velké množství kyslíku. Ten je do podkoží přiváděn krví a díky stimulaci kůže rychlými pohyby baněk v nadměrném množství. Kyslík proniká do tukových buněk, spaluje v nich tuk a uvolňuje energii.
  3. Rozštěpené tukové buňky a zplodiny metabolismu jsou lymfatickým systémem z podkoží odvedeny do vylučovacích orgánů a těmi z těla vyloučeny. Dochází ke zmenšení tukových polštářků a odstranění celulity.

Vedle unikátní patentované metody SPM, která je stěžejním ošetřením Diferencovaného ošetření celulity firmy Weyergans, požíváme i další vysoce účinné procedury zaměřené na odbourávání tukových zásob.

Kontaktujte nás

BODYLINESTUDIO UHERSKÝ BROD